אמונה. משפחה. עתיד.

מקווה.אורג

אירוע מבית מקווה.אורג, בהשתתפות: 1. דקות 03:25-37:01 גב’ בסי דייטש – “למצוא משמעות בדברים הכי בסיסיים”. 2. דקות 40:00-52:00 גב’ לאורה מלונקוף על הצ’לו. גב’ מרים שר על התופים. הזמרת גולדה מלכה אורנשטיין. 5. דקות 52:00-1:35:00 לתשומת לב: סרטון זה מיועד לנשים בלבד (נשמעת בו שירת נשים בין הדקות 40:00-52:00).

מאמרים נוספים