מחזוריות של קדושה:
הטבילה וההכנות אליה – צ’קליסט

ודאי שהערב הוא הערב הנכון לטבילה:

  • האם ביצעת הפסק טהרה מוצלח ביום זה של השבוע, לפני שקיעת החמה, בדיוק לפני שבוע?
  • האם ביצעת שתי בדיקות פנימיות בכל אחד מימי שבעת הנקיים?
  • אם לא ביצעת שתי בדיקות בכל יום, התייעצי ברב שלך. במיוחד ביחס לימים 1 ו-7 (יום 1 הוא היום שלמחרת ביצוע הפסק טהרה מוצלח).

הנישואין ביהדות מקדשים את האיש ואת האישה. שמירה על דיני הטהרה במקווה, מובילה לזמנים של הפרדה שלאחריה איחוד מחודש, כחלק ממחזור חיי הנישואין. ההפרדה מתחילה עם תחילתו של דימום המחזור. זהו הזמן שבו בא לידי ביטוי עומקו של הקשר שבין בני הזוג, בלי אינטימיות פיזית. זה הזמן של הציפייה וההכנה לטבילה, שהאיחוד המחודש שלאחריה טומן בחובו את הפוטנציאל הגבוה ביותר לקדושה בחיי הנישואין.  

הטבילה במקווה מופקדת בידיה של האישה. זהו רגע של קרבה מיוחדת במערכת היחסים שבין האישה לבורא. זהו זמן סגולה לתפילות ולבקשות אישיות שיתקבלו לרצון.

רשימת ה’צ’קליסט’ הזו היא שימושית לזמן שלפני הטבילה. הבנה שלמה ומלאה וקיום מלא של מצוות הטהרה מצריכה לימוד מעמיק, שלאחריו חזרה יחד עם מדריכה מוסמכת, במתכונת פרטנית או קבוצתית, שיש בה שיתוף פתוח של ידע ושל ניסיון.  

אנו תפילה כי הטבילה במקווה תעשיר את הדינמיקה של מערכת היחסים שלכם, ותביא ברכה למשפחתכם.