נשים קודמות

כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה את משה להכין את עם ישראל לקבלת התורה על הר סיני, לפני קצת יותר מ-3,300 שנים, הוא אמר: “כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל” (שמות יט, ג). “בית יעקב”, מסבירים חכמינו, הן הנשים; ו”בני ישראל”, הגברים. במילים אחרות, דבר קודם עם הנשים. 

עד לאותו רגע, היה הכלל – “גברים קודמים”. אדם, כפי שכולנו יודעים, נברא לפני חוה. נוח ובניו נכנסו אל התיבה ראשונים, ולאחריהם נשותיהם, לפחות כך מתוארים הדברים בכתובים בספר בראשית (ז, יג). כאשר יעקב נודד עם בני משפחתו, הגברים מוצבים בחזית ומאחוריהם הנשים (בראשית לא, יז), בעוד עשיו אחיו ממקם את הנשים לפני הגברים (שם, לו, ו). חכמינו מציינים להבדל בין השניים, ורואים בו היכר לעליונותו המוסרית של יעקב על פני אחיו הנהנתן. 

אז למה נתן הקדוש ברוך הוא את התורה קודם כל לנשים? המדרש מציע לכך כמה הסברים. אחד מהם: נשים דתיות יותר מגברים (מסתבר שיש דברים שלא השתנו בכל מאות השנים הללו), ואם תגרום להם לקבל את התורה, הגברים כבר יישרו קו בעקבותיהן (עוד משהו שלא השתנה).

לפי רבי תחליפא מקיסריה, זה לגמרי להפך: הנשים הן המרדניות יותר, ולכן יש להכניע אותן ראשונות: “אמר הקדוש ברוך הוא כשבראתי את העולם לא ציויתי אלא לאדם הראשון ואחר כך נצטוית חוה ועברה וקלקלה את העולם. עכשיו, אם איני קורא לנשים תחילה, הן מבטלות את התורה” (מדרש רבה שמות, פרשה כ”ח).  

כתבי החסידות צוללים עמוק יותר ומוצאים את ההסבר במהות הגבריות והנשיות. שורשם של הגברים מ”אור הקו”, שחודר את הריק של “המקום הפנוי” שנוצר על ידי הקדוש ברוך הוא כדי לברוא את העולם. אך מסתבר ש”המקום הפנוי” איננו ריק מוחלט, ושארית של האור האלוקי נותרה בו, יוצרת שכבה בלתי נראית של אלוקות, המתפשטת אל מתחת לפני המציאות שלנו. מן ה”שארית” הזו נובע הרכיב הנשי של הבריאה שלנו.

אם כן, הגבר הוא שחקן, כובש. התפקיד שלו בבריאה הוא לגרש את החושך של הארציות ולהביא אל העולם את האור השמימי. האישה היא המזינה, רואה ונוגעת במה שיש יותר מאשר במה שצריך להיעשות, מוצאת את האלוקות בתוך העולם, ולא מביאה אותה מחוצה לו.

גם האישה וגם הגבר חיוניים לתוכנית האלוקית: המשימה שלנו בחיים היא להביא את אלוקים אל תוך העולם (התפקיד הגברי) ולהפוך את העולם לדירה ראויה לקדוש ברוך הוא (המומחיות הנשית); לגרש את החושך (גבר), ולגלות את האור החבוי בתוך החושך (אישה).

במשך עשרים וארבע המאות הראשונות של ההיסטוריה, מלאו ידיה של האנושות מלחמה בחושך. אז היה הרכיב הגברי השליט. ואז הגיע היום שבו אלוקים, משתוקק לבית שחשק בו כשברא את העולם, מוכן לחשוף את עצמו בראש הר במדבר סיני ולהעביר אל העם הנבחר שלו את התורה, תכנית המתאר לבניית הבית שלו. הגבר יצטרך להמשיך ולהילחם. אבל כל הקרבות שלו יהיו מבוססים על העיקרון הקובע שמתחת לכול, העולם הוא מקום אלוקי.

זה הזמן להחליף מילה עם הנשים, אמר אלוקים למשה.

שתפי

ינקי טאובר

מאמר זה מפורסם כאן באישור האתר Chabad.org. זכויות היוצרים הן של המחבר, המפרסם ו/או של אתר Chabad.org, ואין לפרסם אותו בלי רשות מפורשת.

קליל

מאמרים נוספים