סקירה קצרה של הלכות טהרת המשפחה

בעמוד זה מוצגת סקירה קצרה של הלכות טהרת המשפחה. בסקירה זו לא מופיעות הלכות חיוניות רבות, הנדרשות לקיום מלא ומושלם של מצוות טהרת המשפחה.

אתן מוזמנות לצפות במדריך הוידאו המשלים שלנו.  

לימוד מעמיק של ההלכות בהנחיית מדריכה מוסמכת, וחזרה תקופתית על ההלכות הם חיוניים. כדאי לכל זוג שומר מצוות לחזור על הלכות טהרת המשפחה וניהול לוח אישי לפחות פעם בשנה.

לוח אישי – סקירה קצרה

הלוח האישי מבוסס על לוח השנה העברי, והוא נועד ללוות אותך בחישוב ובתיעוד של הזמנים שבהם נדרשת הימנעות מקיום יחסי אישות, בזמנים מסוימים שבהם המחזור החודשי עשוי להופיע.

ההלכה מחייבת את השימוש בלוח שנה עברי דווקא לחישוב הזמנים שבהם נדרשת הימנעות מקיום יחסי אישות, באותם זמנים שבהם עשוי המחזור החודשי להופיע. התאריך העברי מתחיל עם שקיעת החמה ומסתיים בשקיעה של היום הבא (בניגוד ללוח השנה האזרחי, המבוסס על חישובי שנת החמה, מתחיל ומסתיים בחצות הלילה). כל החישובים ההלכתיים הקשורים למחזור מחושבים אך ורק על פי לוח השנה העברי. חישובים המבוססים על כל לוח אחר, לא יהיו מדויקים. לעולם אל תשתמשי בלוח שנה אזרחי למטרה זו. מכל מקום, חשוב לדעת כי הלוח האישי האינטרנטי וכן הגרסה המודפסת – כוללים גם תאריכים לועזיים. 

‘עונה’ היא מסגרת זמן ייעודית. כל יום בלוח השנה עברי מחולק לשתי עונות. הזמן שבין השקיעה לנץ החמה (זריחה) מוגדר כ’עונת הלילה’, והזמן שבין נץ החמה (זריחה) לשקיעה מוגדר כ’עונת היום’. על מנת לפשט את הדברים, לוח האונליין שלנו, וכן הגרסה המודפסת, מחלקים כל יום לשני חלקים: החלק הכהה מסמל את עונת הלילה, והחלק הבהיר את עונת היום. על מנת לחשב כהלכה את זמני הפרישה, חשוב לתעד את העונה המדויקת (לילה או יום) שבה החל המחזור.  

חיוני לעקוב אחר הזמנים ההלכתיים המדויקים של השקיעה ושל הזריחה בכל יום. הדבר חשוב במיוחד, שכן זמנים אלה קובעים איזה תאריך עברי ייחשב כתאריך התחלת המחזור. הדבר נדרש גם כן לצורך חישוב חמשת הימים הראשונים של המחזור שרק לאחריהם ניתן לנסות לבצע הפסק טהרה, והדיוק בעונה שבה החל המחזור חיוני לצורך קביעת עונת הפרישה. אפשר לבדוק את הזמנים ההלכתיים כאן. זמנים אלה מצוינים גם בגרסת האונליין של הלוח האישי.

את החישובים הללו, חיוני לבצע בעצמכם.

 לוח האונליין שלנו יכול לשמש ככלי ללימוד כיצד לנהל לוח אישי, וכן על מנת לוודא את נכונות תוצאות החישוב שלך. דבר זה נובע מכך שישנן דעות הלכתיות הסוברות כי תיעוד וחישוב עונות הפרישה אינו יכול להתבצע באמצעות מחשב. הגרסה המודפסת של הלוח האישי שלנו, היכולה להתלוות לגרסת האונליין, עונה על כל הדרישות. 

סקירה קצרה של דיני טהרת משפחה

רוב הנשים יצפו להופעת המחזור שלהם על פי אחד או יותר מסוגי המחזור הללו:

 • וסת החודש – התאריך העברי של תחילת המחזור. 
 • עונה בינונית – עונה ממוצעת (מחזור בן 30 יום). 
 • הפלגה – מחזור מבוסס על מרווחי זמן. 

בזמנים שבהם עשוי המחזור הבא להופיע, דורשת ההלכה מבני הזוג להימנע מקיום יחסי אישות, במשך כל חלונות הזמן המקבילים לשלושת סוגי המחזור הנ”ל. הנהגה ראויה לשבח היא להחמיר ולהימנע אפילו מחיבוק ונשיקה ובוודאי משינה במיטה אחת. אדמו”ר הזקן כותב בשולחן ערוך שלו: “המקפיד בדבר זה תבוא עליו ברכה” (שו”ע אדה”ז סימן קפ”ד סעיף ו’).

יש להימנע מרחצה באמבטיה או משחייה בבריכה בכל עונה שכזו. מקלחת מותרת (כל עוד לא מבוצעת שטיפה פנימית). אם רחצה באמבטיה התקיימה לפני הבדיקה הנדרשת, יש להיוועץ ברב.

כאשר אישה חשה או רואה אפילו טיפה אחת של דם המופרש מן הרחם, היא עוברת למצב נידה. כל מגע פיזי בין בני הזוג אסור במשך זמן זה. לפני שיחודש המגע הפיזי עם בן הזוג, על האישה לטבול במקווה טהרה כשר. 

לתשומת לב: דימום הנובע מבקיעת קרום הבתולים או מלידה, אף כי הוא מחיל את דיני הנידה, אין לו השלכה על ניהול הלוח האישי, ואינו משפיע על חישובים כלשהם, ואינו יוצר כל עונות פרישה. 

 • מרגע שאישה עוברת למצב נידה, יש להמתין חמישה ימים לפחות. אם מצב נידה החל אפילו רגע לפני השקיעה, גם יום זה נספר כאחד מחמשת הימים.  
 • ביום החמישי, או בכל יום מאוחר יותר שפוסק דימום המחזור, עדיף לרחוץ את הגוף כולו, ולפחות את פלג הגוף התחתון (בימות החול). סמוך, אך לפני, השקיעה (עדיף 18 דקות לפני השקיעה), כרכי בד בדיקה – בד כותנה, לבן ונקי – מסביב לאצבעך. זכרי לבדוק את אצבעותייך ואת הבד מכל הצדדים, על מנת לוודא שהם נקיים לפני הכנסת הבד. על מנת להקל על ביצוע הבדיקה כראוי, מומלץ לעמוד כשרגל אחת מוגבהת על משטח. הכניסי את בד הבדיקה אל תוך הנרתיק, עמוק ככל האפשר, והעבירי אותו ביסודיות על פני כל השטח הנגיש, כולל סדקים וקפלים. הוציאי את הבד. 

ההפרשה שעל הבד צריכה להיות שקופה או לבנה בלי כל עקבות של אדום או שחור. אם ישנן נקודות או עקבות של צבעים שיש ספק לגביהם (חום וצהוב נחשבים גם כן צבעים שיש לגביהם ספק), תוכלי לחזור על ביצוע הבדיקה כמה פעמים שיידרשו, כל עוד את מסיימת לפני השקיעה. (מומלץ להמתין זמן קצר בין הבדיקות). בדיקה זו מכונה ‘הפסק טהרה’. בדרך כלל, כאשר בדיקה מבוצעת, התוצאה המתקבלת נחשבת סופית ואין לבצע בדיקה חוזרת. רק בדיקות הנעשות במסגרת הפסק הטהרה יכולות להתבצע שוב ושוב. אם לא הצלחת להשלים את הפסק הטהרה בהצלחה, נסי שוב ביום הבא.   

 • לאחר השלמת הפסק טהרה מוצלח, יש להכניס בד בדיקה נוסף לפני השקיעה ולהשאיר אותו בפנים עד רדת הלילה (צאת הכוכבים). בד זה מכונה ‘מוך דחוק’. יש לבדוק את הבד מיד עם הוצאתו, ואז לשים אותו בעטיפה נקייה שאיננה פלסטיק או ניילון, או במעטפה, על מנת לבדוק אותו בשנית באור יום בבוקר הבא. גם ההפרשה שעל המוך הדחוק צריכה להיות שקופה או לבנה בלי כל נקודות אדומות או שחורות. 

צבעים שיש לגביהם ספק, יש להראות לרב. אם גם הפסק הטהרה וגם המוך הדחוק בוצעו בהצלחה, את יכולה להתחיל לספור את שבעת ימי ההכנה הנקיים בבוקר שלאחר ביצוע הפסק הטהרה. יש להכניס הן את הפסק הטהרה והן את המוך הדחוק לפני השקיעה. בדקי מראש וודאי מהם זמני השקיעה במיקום שלך

אם עברה השקיעה, גם אם רק במעט, בצעי את הפסק הטהרה ביום הבא.     

 • יש לספור שבעה ימי הכנה נקיים רצופים כך: שבעת ימי ההכנה הנקיים מתחילים ביום הראשון לאחר ביצוע הפסק טהרה מוצלח. לדוגמה, אם ביצעת הפסק טהרה ביום רביעי לפני השקיעה, יום חמישי הוא היום הראשון של שבעת ימי ההכנה שלך. 

בכל יום משבעת הימים בצעי שתי בדיקות פנימיות: אחת עם הקימה בבוקר, לאחר הזריחה, ואחת לפני השקיעה.

לבשי תחתונים לבנים והציעי סדינים לבנים במיטה, מיד לאחר ביצוע הפסק הטהרה. יש להשתמש בתחתונים לבנים וסדינים לבנים במהלך כל שבעת הימים, ויש לבדוק אותם פעם ביום על מנת לוודא שאין עליהם כתמים.  

 • אם יש לך קושי בביצוע הבדיקות, יש לשאול רב על מנת לקבוע אם אפשר להסתפק בפחות בדיקות מן הנדרש. אם פספסת בטעות בדיקה אחת או יותר, תוכלי עדיין לטבול במקווה בזמן המקורי, כל עוד ביצעת הפסק טהרה מוצלח ולפחות בדיקה אחת ביום הראשון ובדיקה אחת ביום האחרון של שבעת ימי ההכנה.

שימי לב שהיום הראשון הוא היום הראשון מיד לאחר ביצוע הפסק טהרה מוצלח (הבדיקות הנעשות לצורך ביצוע הפסק הטהרה, אף כי הן נדרשות על מנת להתחיל את שבעת הימים הנקיים, אינן נמנות במניין מינימום הבדיקות הנדרשות). 

לדוגמה: אם הפסק הטהרה הושלם בהצלחה ביום רביעי לפני השקיעה, היום הראשון הוא יום חמישי. לכל הפחות יש לבצע בדיקה אחת ביום חמישי בין הזריחה לשקיעה, ובדיקה אחת ביום רביעי הבא בין הזריחה לשקיעה. אם לא בוצעו, לכל הפחות, בדיקות אלה, אי אפשר לטבול במקווה ביום רביעי בלילה. 

 • סמני את התאריך, שבוע בדיוק מיום ביצוע הפסק הטהרה, כיום הטבילה במקווה (לדוגמה, ביצוע הפסק טהרה מוצלח ביום רביעי לפני השקיעה, פירושו שטבילה במקווה תהיה ביום רביעי הבא, לאחר רדת הלילה). 

הבדיקות במהלך שבעת ימי ההכנה צריכות להיעשות בין הזריחה לשקיעה. בדיקות שבוצעו לאחר השקיעה אינן תקפות. 

 • בתום היום השביעי, ברדת הלילה, זה הזמן לטבילה במקווה. לעתים, עונת פרישה מתנגשת עם ליל המקווה, במקרה כזה הטבילה במקווה נדחית ללילה הבא המתאים מבחינה הלכתית. 
 • הכנות מיוחדות לקראת הטבילה הן חיוניות לכשרות הטבילה. למדי את הלכות ה’חפיפה’ (רחצה וניקוי) ו’חציצה’. 
 • אם במהלך שבעת ימי ההכנה ראית כתמים, או שהתחדש הדימום, התייעצי ברב מוסמך כיצד לנהוג, ואיך הדבר ישפיע על ניהול הלוח האישי שלך. 

חשוב מאד להבין כי הרב נמצא כאן לטובתך. הלכות טהרת המשפחה הן קדושות ומורכבות, והרב שם כדי להדריך אותך. אל תנסי לקבל החלטות בעצמך. בדיקות, כתמים על בגדים ומצעים וכל מצב שאינך בטוחה לגביו – הם סיבה טובה להתייעץ עם הרב. 

אם אינך בטוחה אם הדבר מצדיק שאלה לרב, התייעצי במדריכה מוסמכת. גם הבלניות במקווה עשויות לעזור, ומכל מקום מומלץ לשאול ישירות רב אורתודוקסי מוסמך. מכל מקום, אם את מתביישת, אשת הרב, הבלנית או מדריכה מוסמכת, יוכלו להעביר את השאלה לרב. 

לאחר ניגוב בנייר טואלט, אין להסתכל בו. אם הסתכלת בו ומצאת כתם שיכול לעורר שאלה, שמרי אותו והתייעצי ברב אורתודוקסי מוסמך. 

במקרה של ספק, אל תחליטי בעצמך שאת נידה, שכן דבר זה עלול לשנות את מצבך למצב נידה מבחינה הלכתית – שלא לצורך. כמובן שגם מן העבר השני, אל תחליטי לעצמך שאינך נידה. 

 • אם את מתקשה בביצוע בדיקות. 
 • אם אינך מצליחה לבצע הפסק טהרה בזמן הנכון, כלומר בתוך שעה מהשקיעה.
 • אם את מתקשה בביצוע של ‘מוך דחוק’. 
 • כיצד לתעד בלוח האישי את תחילת המחזור במקרה של כתמים מקדימים לתחילת הדימום בפועל.
 • אם הכתמה נמשכת במשך יותר מיום אחד. 
 • אם אינך בטוחה באיזו עונה החל המחזור שלך. 
 • אם חווית דימום חדש שנמשך פחות מ-24 שעות.
 •  אם ביצעת הפסק טהרה אפילו רגע אחד או שניים לאחר השקיעה, רשמי מתי בדיוק בוצע הפסק הטהרה והתייעצי ברב אם הפסק הטהרה תקף, וכיצד ישפיע הדבר על חישוב ההפלגה. 
 • אם לא ביצעת בדיקה באחת מעונות הפרישה. 
 • אם את מבחינה באחידות או דפוס קבוע בזמן הופעת המחזור. 
 • אם את חוצה את קו התאריך הבינלאומי במהלך המחזור שלך או במהלך שבעת ימי ההכנה. 
 • אם מועד הביוץ שלך חל לפני מועד הטבילה במקווה, או בכל מצב אחר שעלולה להיות לו השפעה על פוריות. 
 • אם מוצע לך הליך טיפולי או אבחנתי ואת אינך בטוחה אם את רשאית או שאינך רשאית לקבל את ההמלצה הזו. 
 • אם את מאבדת את בד הבדיקה שלך.
 • אם ישנו כתם בצבע שיש לגביו ספק, על בד הבדיקה שלך, מצעים או בגדים תחתונים.
 • בכל פעם שאת חווה הכתמה במהלך היריון, שאלי רב כיצד לנהוג. 
 • אם ביצוע בדיקות קשה עלייך לאחר לידה, או אם את מתקשה להגיע לבדיקה נקייה. 
 • בכל מקרה של הכתמה או דימום שמגיעים לאחר 90 ימים שלא קיבלת מחזור. 
 • יש להתייעץ ברב בקשר לכל שינוי במחזור שלך שנגרם כתוצאה מנטילת תרופות או כל תכשיר רפואי. 
 • אם מתחיל דימום חדש במהלך שבעת ימי ההכנה. 
 • אם אינך מוצאת את הלוח האישי שלך, או שאינך זוכרת תאריכים של הופעת מחזור או ביצוע הפסק טהרה. 
 • בדיקות לא נקיות עשויות להשפיע על ניהול הלוח האישי כמחזור חדש. היוועצי ברב אם אינך בטוחה כיצד תשפיע בדיקה לא נקייה על הלוח האישי שלך, ועל זמני הפרישה. 

מה לתעד?

אישה שיש לה ‘וסת קבוע’ (דפוס קבוע של הופעת המחזור) תתייעץ עם רב כיצד לשמר את הלוח האישי במהלך ההיריון. אישה שאין לה ‘וסת קבוע’ צריכה לשמור על עונות הפרישה החלות במהלך שלושת חודשי ההיריון הראשונים (המחושבים מאז הטבילה האחרונה במקווה). לאחר ששמרה עונות אלה, היא איננה צריכה להעביר איזו מהן לחודשים הבאים. 

זאת אומרת, שעליה לשמור על עונה בינונית אחת, כל התאריכים של וסת החודש (כל אלה יעברו בחודש הראשון להיריון) וכל עונות ההפלגה החלות במשך שלושת החודשים הראשונים של ההיריון. היא איננה צריכה לשמור על ניהול לוח אישי עד שיופיע המחזור הראשון לאחר הלידה. כמו כן, היא איננה צריכה לשמור עונות הפלגה גדולות החלות לאחר שלושת חודשי ההיריון הראשונים. 

לתשומת לב:

כל אישה החווה הכתמה או דימום כלשהם בכל זמן שהוא במהלך ההיריון חייבת להתייעץ ברב ולוודא ששואלים אותו כיצד הדבר משפיע על הלוח האישי.  

אם את חווה קשיים להרות, כדאי מאד להיוועץ ברב בעל ידע בתחום. 

יש ארגונים רבים כגון: מכון פוע”ה, בוני עולם, טהרינו שמומחים בליווי הלכתי ורפואי של זוגות החווים קשיי פוריות והם עומדים בקשר עם רבני חב”ד המומחים בתחום.

סודיות מובטחת.

אף על פי שהדבר אינו שכיח, נשים מסוימות עשויות לקבוע הלכתית – ‘וסת קבוע’. 

אם לאחר כמה מחזורים את מבחינה באחידות, פערים הולכים וגדלים או דפוס מסוים (למשל, המחזור שלך מופיע בכל ט”ו לחודש העברי בשעות היום, שלוש פעמים ברצף), או שיש לך ספק באשר לדפוס אפשרי שכזה, התייעצי ברב לקבוע האם אכן ביססת ‘וסת קבוע’. באם אכן נקבע ‘וסת קבוע’, חלות הלכות מיוחדות. יש להתייעץ ברב או במדריכה מוסמכת.  

במשך התקופה של 24 חודשים לאחר לידה (או ר”ל הפלה של היריון שנמשך לפחות 40 יום), אי אפשר לבסס ‘וסת קבוע’, והלוח האישי נשמר כרגיל.   

 1. אם אינך בטוחה אם יש לך שאלה המצריכה היוועצות ברב, התייעצי במדריכה מוסמכת. גם בלניות מקווה יכולות להיות לעזור. 
 2. עדיף להיוועץ ברב ישירות. מכל מקום, אם את מתביישת, תוכלי להעביר את השאלה לרב באמצעות אשת הרב, בלנית מקווה, או מדריכה מוסמכת. 
 3. לאחר ניגוב בנייר טואלט, אין להסתכל בו. אם הסתכלת בו ומצאת כתם שיכול לעורר שאלה, חובה לשמור אותו ולהתייעץ ברב. 
 4. אם המחזור שלך מופיע בזמן ששעון קיץ או חורף או כל שינוי תקופתי אחר עשויים לשנות את העונה, שמרי את העונה והתעלמי מהשעה. עונת לילה נשארת עונת לילה ועונת יום נשארת עונת יום.

דוגמה 1:

המחזור הופיע בשעה 17:50 בי”ח במרחשוון. וסת החודש היא לכן בעונת היום של י”ח בכסלו. בי”ח בכסלו, השקיעה מתרחשת כבר בשעה 16:32, לאחר המעבר לשעון חורף. השעה 17:50 היא כעת בעונת הלילה. 

במקרה זה, התעלמי מהשעה. יש לפרוש במשך כל עונת היום ולבצע את הבדיקה הנדרשת ממש לפני סיום העונה (ממש לפני השקיעה) בי”ח בכסלו. 

דוגמה 2:

המחזור הופיע בשעה 19:35 בעונת הלילה של ראש חודש ניסן. וסת החודש היא לכן בעונת הלילה של ראש חודש אייר. בראש חודש אייר, השקיעה היא ב19:55, בשל התארכות היום הנורמלית. מה שהופך את השעה 19:35 לעונת יום.

גם במקרה זה, התעלמי מהשעה. יש לפרוש במשך כל עונת הלילה ולבצע את הבדיקה הנדרשת לפני סיום העונה (זריחה) של ראש חודש אייר. 

 1. אם באחת מעונות הפרישה שכחת לבצע את הבדיקה בזמן הראוי, עשי זאת מיד כשאת נזכרת. אם הבדיקה נקייה, את יכולה לבטל את תאריך הפרישה. אם הבדיקה איננה נקייה, שאלי רב כיצד הדבר ישפיע על הלוח האישי שלך. 
 2. כאשר תאריכי וסת החודש ועונה בינונית חלים יחד, אם עונת החודש היא עונת לילה בצעי בדיקה לבטל את עונת הלילה של החודש (לאחר הזמן שבו החל המחזור כשנקבע תאריך זה, ולפני הזריחה). אם עונת החודש היא עונת יום, אם הזמן שבו עלייך לבצע את הבדיקה של וסת החודש קרוב לזמן שבו עלייך לעשות בדיקה בשל העונה הבינונית (ממש לפני השקיעה), בדיקה אחת מספיקה לשתיהן (וסת החודש ועונה בינונית). אם הזמן של עונת וסת החודש רחוק מהשקיעה (לדוגמה, בשעות הבוקר), וביצוע בדיקה לא אמור לעורר קשיים מיוחדים, יש לבצע בדיקה בזמן כדי לבטל את עונת החודש, ובדיקה נוספת לפני השקיעה לעונה בינונית. 
 3.  אם את חווה דימום חדש שנמשך פחות מ24 שעות, התייעצי ברב בקשר לעונות הפרישה שעשויות לנבוע מדימום זה.