שיר המעלות – מסר של ברכה לאם וליילוד

הקדמה

בהתוועדות חסידית של הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסון, זכר צדיק לברכה, שנערכה בי”ט בכסלו תשמ”ז (1986), הזכיר הרבי מנהג מעניין שנשכח בעת החדשה ודן בו. בעבר, כאשר הלידה התרחשה בבית, פסוקים ושמות קודש נבחרים מוקמו בחדר היולדת בטרם הלידה, כסגולה לשמירה. על פי המסורת, גם היילוד הרך הוקף במילים ובחפצים של קדושה, מרגע לידתו. מנהגים אלה אינם קיימים כיום בחדרי לידה מודרניים, אך הרבי קרא לחדש אותם. 

אל תמתינו עד שהאם והיילוד שבים הביתה. התחילו עוד בבית הרפואה!

חשוב לציין כי בחדר הלידה שמירה על מנהג זה עשויה להיות כרוכה במגבלות הלכתיות מסוימות, וכדאי לשאול רב מוסמך כיצד לעשות זאת. 

ברכה והגנה לאירוע מבורך

ידוע ומפורסם מנהגם של ישראל מקדמת דנא [=מאז ומתמיד, בעבר]*1 – “מנהג ישראל תורה היא” – לתלות בבית היולדת פתקאות (או קמיעות) עם שמות ופסוקים, “שיר המעלות” וכיוצא בזה (בכל מקום לפי מנהגו), כסגולה לשמירה וכו’ ליולדת ולוולד, הן בנוגע ללידה עצמה שתהי’ה כשורה ובנקל [=בקלות], והן בנוגע לימים שלאחרי הלידה,  לאורך ימים ושנים טובות.

ועוד עניין עיקרי בנוגע לרך הנולד – שמיד בצאתו לאוויר העולם יהי’ה מוקף בענייני קדושה, כידוע שדברים שרואה ושומע תינוק, אפילו בן יומו, יש להם השפעה גם בגדלותו [=כשהוא גדל] (ועד שנתגלה בדורות האחרונים גם בחכמת הנפש [=תורת הפסיכולוגי’ה])., ולכן כשמקיפים אותו בענייני קדושה וכו’ הרי זה מוסיף ברכה והצלחה שיזכו לגדלו ולגדלה “לתורה חופה ומעשים טובים”.  

לחדש את המנהג הישן והטוב

ובעניין זה, יש להעיר ולעורר על דבר עניין הדורש תיקון בנוגע להנהגה של ימינו אלה:

בדורות שלפנינו היו הנשים יולדות בבתיהן (בסיוע המיילדת), ובמילא היו הכול נוהגים ומקפידים בעת הלידה (החל מהכנות ללידה) על מנהג הנ”ל. 

אמנם, בימינו אלה, הרי מסיבות רפואיות יולדות הנשים בבית הרפואה דווקא, ובמילא, לא שמים לב להקפיד על מנהג הנ”ל, כי אם לאחרי שהיולדת והוולד חוזרים מבית הרפואה לביתם (כמה ימים לאחרי הלידה),

בה בשעה שההנהגה הנ”ל חשובה עוד יותר בעת ובסמיכות ללידה עצמה (כפשוט), שאז נמצאים בבית הרפואה.  

שיר המעלות בבית הרפואה

ולכן, מצווה לעורר בכל מקום ומקום שגם כאשר היולדת והוולד נמצאים בבית הרפואה, יש להשתדל ולתלות בחדר היולדת ובחדר הוולד (או על המיטה וכיוצא בזה) “שיר המעלות” וכו’, ככל פרטי המנהגים שבדבר, כפי שנוהגים בבית, ואדרבה בהיותם בבית הרפואה, בעת ובסמיכות ללידה, נוגע הדבר יותר, כנ”ל.

…ובנוגע לרישיון [=אישור] מהנהלת בית הרפואה, הרי בהשתדלות הכי קלה, בוודאי יקבלו הרישיון ללא כל התנגדות, ואדרבה – בפה מלא ובשמחה:

גם על פי חכמת הרפואה – הרי הצלחת הטיפול קשורה (במידה חשובה) גם במצבו הנפשי של החולה, שלכן משתדלים להסיר מלבו דאגות וספיקות וכו’, לגרום לו מנוחת הנפש [=רוגע] ומצב רוח טוב ככל האפשרי. 

ועל אחת כמה וכמה בנוגע לעניין הלידה, שנוגע ועיקר [=עניין עיקרי ומרכזי] (הן ליולדת והן לוולד) המצב הנפשי, הסרת הפחד וכו’, מנוחת הנפש בשלימותה. *2

ברכה לרופאים ולמטופלת

ולכן, כשיסבירו לרופא, להנהלת בית הרפואה וכיוצא בזה, שהפתקאות של “שיר המעלות” וכיוצא בזה התלויות בחדר היולדת מרגיעות ומעודדות את רוחה של היולדת (שהרי באמת מאמינה היא בסגולת השמירה כו’) – בוודאי לא תהי’ה שום התנגדות מצדם, ואדרבה, יסכימו בשמחה לתת רישיון לתלות פתקאות אלו, כדי למלא את רצונה של היולדת, שתהי’ה רגועה, ובמצב של מנוחת הנפש. 

ולא עוד, אלא שעניין זה הוא גם לתועלת הרופא:

רופא טוב ואמיתי – נוגע לו מצבו של המטופל, ובמילא, כאשר ישנו סיבוך, חלישות וכו’ במצב, הרי זה מבלבל את רוח הרופא, וגורם לו העדר מנוחת הנפש כו’. ולכן מעוניין גם הרופא שהמטופל יהי’ במצב של מנוחת נפש שלמה, שאז גם הוא (הרופא) רגוע יותר, ובמילא, יכול לעסוק בטיפול הרפואי באופן טוב יותר, ביתר שאת וביתר עוז. 

וכן הוא בנידון שלנו, שכאשר תולים הפתקאות של “שיר המעלות” המרגיעות את רוחה של היולדת – הרי, גם הרופא המטפל נעשה רגוע יותר (בין אם הוא יהודי או אינו יהודי, מאמין בענייני דת או אינו מאמין וכו’), ובמילא, הטיפול הרפואי הוא ביתר הצלחה. 

להפיץ את הברכה  

ובנוגע לפועל:

ראוי ונכון לפרסם בכל מקום ומקום שדרים בו יהודים על דבר המנהג לתלות “שיר המעלות” בחדר היולדת והוולד, עניין השמירה והסגולה שבזה וכו’. 

ובהדגשה – שיש להשתדל לקיים מנהג זה מיד בבוא היולדת לבית הרפואה, על ידי ההסברה המתאימה, בדברים היוצאים מן הלב שבוודאי יפעלו פעולתם. 

…ויהי רצון שעל ידי ההוספה והריבוי בלידת בנים ובנות בישראל – הן בכמות, הן באיכות, בתכלית השמירה וכו’ – תוקדם ביותר גם ביאת בן דוד, כמאמר רבותינו זכרונם לברכה “אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף” – “אוצר [=”מאגר” נשמות] ששמו גוף”.

זמן סגולה
לידת ילד היא חוויה מרגשת ומשמחת לכל אם ואב. בזמן שמחה זו, חשוב לזכור שליצירה היקרה והמרגשת הזו ישנו גם שותף שלישי – הקדוש ברוך הוא. 

כרטיס “שיר המעלות” מכיל את מזמור התהלים (קכ”א), תפילות, מילים ומשפטים מתורת הקבלה. מילות המזמור הזה מביעות הצהרת אמונים בביטחון שלנו בקדוש ברוך הוא הדואג לביטחוננו ולרווחתנו בכל עת. פסוקים אלה שומרים ומגנים על האם ועל היילוד בזמן המיוחד הזה. נהוג שהאם תיקח עמה את הכרטיס הזה לחדר הלידה, למשך כל תהליך הלידה ולאחר מכן במחלקת היולדות, גם ליד עריסת התינוק.  

מנהג עתיק זה, הוא חלק בלתי נפרד מחוויית לידה יהודית. חינוך יהודי מתחיל ברגע הלידה, כאשר התינוק מוקף במילים ומשפטים של קדושה. לחוויה זו השפעה על כל המשך דרכו של הילד. 

כדאי לקחת שני כרטיסי שיר המעלות שיהיו עם האם מתחילת הלידה ובכל מהלכה, ועדיף שיישמרו בתוך מעטפה. עם הלידה, אחד מהכרטיסים יונח בעריסת התינוק. 

בבית, כרטיס שיר המעלות יונח בחדרי האם והיילוד, כמו גם בעריסת התינוק. נהוג לתלות אחד גם על/מעל דלת הכניסה לבית למשך לפחות 30 ימים מהלידה. 

שתזכו להרבה נחת יהודית ושמחה מהילד(ים) שלכם.

איחולים מקרב לב ללידה מהירה, קלה ובטוחה ולתינוק בריא ושלם!
את כרטיסי שיר המעלות אפשר להשיג בקישור הבא

*1 מנהג זה מופיע במקורות קדומים רבים. אפשר למצוא חלק מהם בספרים הבאים: רזיאל המלאך, תשב”י, עדות לישראל, כתר שם טוב (גאגין), סגולות ישראל, ועוד. 

 *2 ראו תלמוד בבלי ברכות נד,ב: “שלושה צריכים שימור חולה, חיה [=יולדת], חתן וכלה..”. בנוגע ליישום בבית הרפואה ובחדר הלידה, יש לשאול רב מוסמך, אם ומתי צריכים להניח את “שיר המעלות” בכיסוי כפול

שתפי