תטהרו לכם- סקירה הלכתית זוגית

לפניכם סדרת שיעורי וידאו לריענון ולימוד זוגי של הלכות טהרת המשפחה.

בזמן שלכם, בקצב שלכם.

באדיבות ‘תטהרי לך’ – נשי חב”ד הצעירות, נחל’ה

מפגש 1: מבוא ללימוד זוגי – הרב ירוסלבסקי


מפגש 2: כתמים – הרב פרוס


מפגש 3: דיני הפסק טהרה ושבעה נקיים- הרב גלכובסקי


מפגש 4: שאלת רב – הרב פרקש


מפגש 5: הכנות לטבילה וטבילה – הרב הלפרן


מפגש 6: קדושת החיבור – הרב טברדוביץ


מפגש 7: הרחקות – הרב דיסקין


מפגש 8: הידור מצווה – הרב יורקוביץ


שאלות ותשובות עם הרב יקותיאל פרקש

שתפי